„W hołdzie poległym powstańcom śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali”- konkurs plastycznyz okazji 100 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski.

NewsyMożliwość komentowania „W hołdzie poległym powstańcom śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali”- konkurs plastycznyz okazji 100 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski. została wyłączona

Wiktoria Ziemska – uczennica z klasy IId, zajęła II miejsce w diecezjalnym konkursie plastycznym na Projekt znaczka pocztowego, upamiętniającego wkład Zagłębia Dąbrowskiego w Powstania Śląskie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022, którego organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Celem konkursu było odkrycie wkładu Zagłębia Dąbrowskiego i jego mieszkańców w Powstania Śląskie; uświadomienie, że Zagłębie Dąbrowskie było jednym z pierwszych ośrodków państwa polskiego, które udzieliło wsparcia Górnoślązakom walczącym wówczas o włączenie swej ziemi do odrodzonej niecały rok wcześniej Rzeczypospolitej; pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej; kształtowanie postaw religijno-patriotycznych; wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych oraz zachęcenie do dzielenia się własnym talentem.