Nasi uczniowie w XXXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Nasi uczniowie w XXXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej (+ENG. Version) została wyłączona

Dnia 15 listopada o godzinie 11 uczniowie szkół ponadpodstawowych w całej Polsce wzięli udział w szkolnych eliminacjach XXXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”.

Przypomnijmy, że głównymi organizatorami tegorocznej edycji są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Diecezja Radomska.

Celem Olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi o zasadach budowania wspólnoty i relacji międzyludzkich, zapoznanie z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z katolicką nauką Społeczną oraz kształtowanie postawy realizacji zasad katolickiej nauki społecznej w relacjach społecznych.

Troje uczniów z naszego liceum przystąpiło do eliminacji szkolnych XXXIV OTK. Dwoje z nich – Anna Swatek z klasy 2a oraz Kacper Paśko z klasy 3d – zakwalifikowało się do kolejnego, diecezjalnego etapu, który odbędzie się w styczniu 2024 roku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a na zachętę warto zacytować słowa skierowane do młodzieży, zapisane na stronie współorganizatora diecezji radomskiej: „Rzeczowa i usystematyzowana wiedza, a także doświadczenie zdobyte poprzez udział w Olimpiadzie, to dla Was bezcenne atuty, które przyczynią się do Waszego rozwoju osobistego. Mogą one również stać się dla Was ważną inspiracją do podejmowania, w duchu społecznego nauczania Kościoła, wielorakich inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności i wspólnot, do których należycie, bądź będziecie należeć w przyszłości. Oprócz możliwości zdobycia wielu atrakcyjnych nagród, Olimpiada stwarza Wam doskonałą szansę poznania ludzi z całego kraju, którzy wyznają te same wartości, mają podobne zainteresowania, pasje i cele”.

 


On 15th of Nov., the high school students in Poland started in 34th of Olimpiada Teologii Katolickiej, which theme is „The social rules as part of Church teaching”.
Three of our students participated. Two of them qualified to next stage on diocesan level. They are: Anna Swatek of 2B & Kacper Paśko of 3D. Congratulations !