Nasz uczeń Laureatem 52. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej!

NewsyMożliwość komentowania Nasz uczeń Laureatem 52. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej! została wyłączona

Maciej LESZCZYŃSKI (kl.3b) został Laureatem 52. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Ten niecodzienny sukces osiągnął po 3 dniach finałowych zmagań w Warszawie. W gronie 86 najlepszych biologów w Polsce znalazł się także Paweł HERCOG (kl. 4b). Opiekunem naukowym uczniów jest dr Ewa MRÓZ. Warto dodać, że Maciek jest uczniem dopiero trzeciej klasy.

Za naszymi uczniami, którzy uczęszczają do klas biologiczno-chemiczno-matematycznych, tygodnie intensywnych przygotowań. Podczas ścisłego finału w Warszawie nie tylko musieli w ciągu trzech dni biologicznych zmagań na Uniwersytecie Warszawskim napisać test wiedzowy, ale także obronić przed komisją pracę badawczą, którą wcześniej przygotowali już do drugiego etapu. Dodatkowo byłysprawdzane ich umiejętności praktyczne.

Praktyczna część zawodów składała się z pracowni sprawdzających umiejętności z następujących dyscyplin naukowych: zoologia, botanika, mykologia, mikrobiologia z wirusologią, biologia molekularna, biochemia, biofizyka, ewolucjonizm, filogenetyka, bioinformatyka, metodologia badań naukowych ze statystyką.

W trakcie finału Maciej i Paweł musieli między innymi samodzielnie wykonać sekcje owadów i rozpoznać struktury anatomiczne, przygotować samodzielnie preparaty mikroskopowe różnych protistów i grzybów i na ich podstawie rozwiązywać dalsze zadania. Musieli także rozpoznać bez pomocy klucza ani atlasu najbardziej pospolite rzędy owadów.

Ponadto przeprowadzali eksperymenty w celu zbadania parametrów fizjologicznych rośliny i zwierząt, przeszukać międzynarodowe bazy danych sekwencji nukleotydowych oraz aminokwasowych, a także struktur przestrzennych makrocząsteczek biologicznych.

Maciej i Paweł musieli także dobrać określone enzymy restrykcyjne do analizy, zaprojektować startery, na podstawie przyrównanych sekwencji nukleotydowych przeprowadzić samodzielnie elektroforezę.

To Wasz wielki sukces. Gratulujemy uczniom i Pani profesor!