MATEMATYKA ZE STASIEM. KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. ZAPRASZAMY!

NewsyMożliwość komentowania MATEMATYKA ZE STASIEM. KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. ZAPRASZAMY! została wyłączona

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

Stanisława Staszica w Sosnowcu

zaprasza

młodzież klas szóstych i siódmych szkół podstawowych

na VII konkurs matematyczny

Matematyka ze Stasiem

prof. Jolanty Jeżewskiej

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu matematycznego

Matematyka ze Stasiem

 1. prof. Jolanty Jeżewskiej

 

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest  IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
 1. Stanisława Staszica w Sosnowcu
 1. Konkurs jest bezpłatny
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów szkół podstawowych naszego regionu
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs jest konkursem indywidualnym i jednoetapowym. W tym roku konkurs odbędzie się 11 marca 2023r. w godz. 9:00 – 10:00.
 2. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do dnia 4 marca 2023 na adres mailowy matma.ze.stasiem@gmail.com
 3. Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone
 4. W zgłoszeniu należy podać:
 • adres i telefon szkoły
 • imiona i nazwiska uczestników oraz klasę
 • imię i nazwisko nauczyciela matematyki uczącego uczestnika
 1. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych to 60 minut
 2. Zestaw zadań konkursowych składa się z 6 zadań (mogą to być zadania zamknięte, prawda-fałsz oraz zadania otwarte)
 3. Zakres wiedzy uczestników konkursu obejmuje program szkoły podstawowej nie wykraczający poza klasę siódmą, a zadania konkursowe są zadaniami o podwyższonym stopniu trudności
 4. Uczestników konkursu prosimy o przybycie najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem konkursu
 5. Uczestnicy powinni mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, podpisaną przez rodziców zgodę na udział w konkursie oraz przybory do pisania
 6. Lista wyróżnionych opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora konkursu
 7. Wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu

 

Załącznik nr 1 – Zgoda na udział w konkursie