MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2023 (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2023 (+ENG. VERSION) została wyłączona

Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ( MMBS) sięgają końca XX w., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) zainicjowało obchody MMBS w czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy MMBS w październiku, a szkoły same decydują, jaką datę w tym miesiącu wybrać.

Tegoroczne hasło w związku z obchodami święta bibliotek szkolnych to „The school library: my happy place where creativity and imagination flourish”, które można przetłumaczyć jako „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, gdzie kwitnie kreatywność i wyobraźnia”. Jesteśmy przekonani, że nasza biblioteka jest właśnie takim miejscem dla uczniów.

Ponadto MMBS jest wspaniałą okazją do przypomnienia oferty biblioteki, pokazania jej zasobów, dorobku, sprawności organizacyjnej oraz pozycji wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Biblioteka w IV LO to miejsce przyjazne uczniom, pozwalające przyjemnie spędzić czas, integrujące młodzież i umożliwiające rozwijanie zainteresowań jej czytelników.

W  miesiącu święta bibliotek przypominamy także o nowoczesnych bibliotekach cyfrowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, z których możecie korzystać. Poniżej podajemy Wam linki do wybranych bibliotek cyfrowych – czytajcie online za darmo i legalnie !

https://polona.pl/

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://www.academica.edu.pl/

https://www.nac.gov.pl/

https://www.europeana.eu/pl

https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/

https://www.gutenberg.org/

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL MONTH OF SCHOOL LIBRARIES 2023

The traditions of International School Libraries Month (pol. MMBS) (eng. ISLM) go back to the late 20th century, when the International Association of School Libriarship initiated the celebration of ISLM (MMBS) on the fourth Monday of October. Since 2008, ISLM (MMBS) has been celebrated in October, with schools themselves deciding which date in that month to choose.

This year’s slogan in connection with the celebration of school libraries is ,,The school library: my happy place where creativity and imagination flourish,” which can be translated as „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, gdzie kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.
We are convinced that our library is just such a place for students.

Above all, ISLM (MMBS) is a great opportunity for the library to remind the community
of its existence, shows  its offerings, achievements, organizational prowess and position among students, teachers and parents.

The library at the IV LO im. Stanislawa Staszica is a student-friendly place, allowing students to spend time pleasantly, integrating young people and enabling the development of the interests of its readers.